تبلیغات
کی گفته عاشقی گناهه - نگاهت همچون باران است و قلبم همچون كویر... و می دانی كه كویر بدون باران زنده است... پس برو بمیر(به دل نگیرید برا خودم مینویسم)
کی گفته عاشقی گناهه

نگاهت همچون باران است و قلبم همچون كویر... و می دانی كه كویر بدون باران زنده است... پس برو بمیر(به دل نگیرید برا خودم مینویسم)

سه شنبه 7 آبان 1387

 

یكی بود یكی نبود زیر گنبد كبود زیر سقف اسمون زیر اشكای خدا بارون پاك و مهربون پسرکی نشسته بود.

دستاشو باز و دراز رو به فلك كرده بود و دلش و رو به خدا.

بین اشكای خدا كه مینشست رو گونه هاش اشك چشمای خودشم میومد.

گریه میكرد و دعا نه فقط برای قلب پاره خود واسه عالمی صدا میكرد خدارا.

بارون هر لحظه شدید ترو شدید ترمیشد تازیانه هاش به برگا مثل این بود كه به قلب  پسرک   میزد و میخورد.

قلب پاك و كوچكش شده بود پاره پاره اما اون دست از دعاهاش بر نمیداشت آخه اون شنیده بود:

وقتی بارون میادش حاجتش روا میشه خدا حرفاشو قشنگ گوش میده و به دلش جواب میده.

میدونست درد همه محبته یه دله یه دل سنگ صبور و مهربون.

اما  پسرک واسه درد دلش سنگ صبوری یافته بود اون خدارو زیر بارون بین اشكای خودش توی قلب پاك و ساده دیده بود.

...

دل  پسرک چقدر تنگ و گرفته مثل ابرا شده بود  دیگه طاقتی واسه گریه غصه هاش نداشت.

یهو اسمون تاریك و گرفته صاف و مهتابی بشد.

ماه زیبا این چراغ سقف دوستی رو فلك  سوار شدوخیره شد به پسرک

منتظر بود  پسرک چیزی بگه اما اون محو تماشای چشاش كه یه عالم غصه دار بود تو اتاقش لب اون پنجره كه ماهو واسش شكار میكرد نشسته بود .

وقتی چشم غصه دار ماهو دید غصه هاشو از خیال برد و فقط نگاه میكرد.

میدونست كه ماه داره بهش میگه:

غصه های تو آخه غصه ای نیست.

وقتی غصه بزرگیو تو نگاه دیگری توی قلبش ببینی.

اون موقع میگی خدایا غصه هام غصه ای نیست.

صد هزار بار شكر حق میكنی و واسه قلب دیگری خواهش مرهم.

...

  حرفهای  ماهو  روی كاغذ دلش با قلم زندگی صد هزار بار توی هر گوشه اون نوشت و بوسید

دیگه غصه ای نداشت دیگه اشكی روی گونه هاش نبود.

آخه اون حاجتشو وقتی بارون میومد گرفته بود.

اون میخواست دلش یه خورده آروم بگیره.

اون میخواست غصه نبینه.

خدا حرفاشو شنید ماه زیبارو واسش جواب گذاشت تا نگاه ماه بهش جواب بده.

 پسرک گنج جوابی از نگاه ماه گرفت.

اونو تو صندوق قلبش بین الطاف خدا گذاشت و با قفلی  ازطلای ایمان تا ابد حاقظ اون شد.

 

*****

 دوستان اگه نوشته هام اگه همین داستان  از نظر دستور زبان فارسی هزاران هزار مشكل داره قبول دارم  اما مطمئنم از نظر دستور قلبی  بدون ایراد نگارش كردم

چراكه من همیشه بارونو دوست داشتم همیشه اعتقاد داشته و دارم كه وقتی بارون میاد دعا كنم برای همه آدمای زمینی كه قلب و نگاه اسمونی دارن.

صدای بارون همیشه یه آرامش خاصی به قلبم میده احساس میكنم زیباترین موسیقی طبیعت وقتی نواخته میشه كه قطره های بارون به شیشه اتاقم ضربه میزنه و قلبمو برای دوباره زیستن صدامیكنه.

رعد با غرشی منو از خواب غفلت بیدار میكنه هوشیارانه زیستن لذت بخش میشه.

اسمون شب بارونی تاریك نیست حتی اگه تاریكترین ابر ها اونو در بر گرفته باشن.

اینو آسمون قلبم هم یاد گرفته.

بارون آدمارو عاشق میكنه و عاشقارو شاعر میكنه تا با لطیفترین كلمات عشقشونو بیان كنن .

مثل اینكه:

وقتی دلم برات تنگ شد میرم پشت ابرا گریه میكنم ... پس هر وقت دیدی بارون اومد بدون كه دلم برات تنگ شده.

عشق خیس شدن دو دلدار زیر بارون نیست... عشق آنست كه من چترمو روی دلدار بگیرم و اون نبیند كه چرا زیر بارون خیس نشد.

میدونی قشنگی راه رفتن زیر بارون چیه؟

اینكه هیچكس نمیتونه اشكاتو ببینه.

و ووو هزاران دیگه اما من میگم بارون اشك خداس.

گاهی ز شوق گاهی ز غم .

خدا هم میگرید اما از برای ما.

این اعتقاد منه پس دعا میكنم برای همه تا خدا از هممون راضی باشه و سرای ابدی هممون بهشت برین باشه

آمین.

 

 

 

احساس تنهایی بدی دارم.کسی نیست . خیلی کسی نیست .اگر "خدا" و" اشک" نبود  خیلی بد بود.

 

دلم هوای دیدن کرده بود امروز
سرش را بالا آورد

 از توی چشمانم بیرون را دید می زد طفلک
حس کردم می خواهد دل خدا را ببیند
دل خدا را دم دمای صبح دیدن حال دیگری دارد
سینه خدا مثل سینه مرد های چهارشانه پهن است
و دلش , داغ

مثل دل آدم هایی که رفته اند تا ته عشق
من دلم می گیرد
آدم ها می گویند خدا تنهاست, یعنی باید تنها باشد
ولی من همیشه به دل خدا که نگاه می کنم دردش را می فهمم
وقتی که طلوع می کند از پشت کوه , وقتی که غروب می کند پشت دریا
خدای تنهای من
دلت چقدر گرفته است و داغ
...
چای با خرما خوشمزه است
با شوکولات کاکائویی هم خوشمزه تر
گاهی , لب داغ چای را می سوزاند
یک جرعه چای که سر می خورد توی تن آدم , نفوذ می کند تا همه جا
نفوذ کردن خوب است
من فهمیده ام که فقط چیزهای خیلی نرم می توانند نفوذ کنند
سنگ بیچاره , سالهاست عاشق شیشه است
و هر بار که می خواهد نفوذ کند توی دل شیشه
هم شیشه می شکند
هم دل سنگ
آب هم عاشق سنگ بود
ذره ذره نفوذ کرد توی دلش
سنگ هم آب شد حیوانکی از شدت عشق
من حس می کنم آدم روحش مثل آب می ماند
تنش مثل سنگ
من اگر تو این نزدیکیها بود , می چکیدم روی تنش آنقدر که سنگی نماند
بعد آب بود و آب
آب با آب فرقی ندارد
خدا مثل دریاست
بعد من و تو شکل یک چشمه می شدیم , سرازیر به دریا
چیزی که عاشق و معشوق را حل می کند فقط عشق است
خدا هم عشق است
نمی دانم چرا عشق باید تنها باشد
...
راستی باران بارید امروز
هوا قشنگ بود
دوباره دو کبوتر لب دیوار عشقبازی می کردند
عشقبازی شبیه قایم باشک بازی می ماند
عاشق چشم می گذارد روی درخت
معشوق هم می دود قایم می شود پشت بوته های یاس
همانجا که بوی عطرش مست می کند آدم را عجیب
من همیشه فکر می کنم خدا اگر قرار بود عطر بزند به گوشه یقه اش
آنجا یک بوته یاس سفید می سبزید
خدا خوشگل است
شبیه باران
داشتم می گفتم ... معشوق می رود پشت بوته یاس
عاشق می شمارد : یک .. دو .. سه
بعد می گوید : تا چند بشمارم
صدای خنده می آید
بعد باران می گیرد
خدا لبخند می زند
پشت بوته یاس ... نمی دانم
خوش به حال بوته یاس
...
من با قطره های باران آدم بارانی درست می کنم
آدم بارانی از آدم برفی قشنگ تر است
آدم بارانی مثل هلو می ماند
می رود توی گلوی آدم بعد گیر می کند
جایش تنگ می شود نفسش می گیرد طفلک داد می زند و آدم را تکان می دهد
بعد آدم حس می کند یک چیز خوب دارد گرمش می کند
آدم بارانی از چشم های آدم فرار می کند روی لبش
آدم بارانی داغ است
شور هم هست
...
داشتم به این فکر می کردم آدم تا وقتی زنده است تخت خوابش از زمین بلند تر است
بعد که نفس کشیدن یادش می رود تخت خوابش از زمین می رود کمی پایین تر
خدا همه جا هوای آدم را دارد ها
روی تخت دراز کشیدم آنقدر که حس کنم بزرگتر شدم از دیشب
تن آدم که کش و قوس می رود آدم خوشش می آید
روح آدم که کش و قوس می رود آدم شعرش می گیرد
گاهی وقت ها روح فراموش کار من زودتر از من بیدار می شود می رود قدم زدن
تنم می ماند روی تخت تنها
تنهایی روی یک تخت مثل شنا توی استخر خالی می ماند
روحم بلد است جاهای خوب را
ولی هیچوقت من را هم با خودش نبرده است
بیچاره من ...
خوش به حال تو
هنوز دارم به تو می فکرم که کجاست پس
زن همسایه روبرو که خانه اش روی درخت کاج است می گفت
آدم تا تو را ببیند می رود توی دلش
نکند تو رفته باشد توی دلم
کاش چند روز قبل آب و جارو می کردم توی دلم را
فکر می کنم هنوز چند تا تار عنکبوت مانده بود کنجش
باید سری بزنم به دل
تو اگر بیاید باید همه چیز قبلش آماده باشد
آخر من تو را خیلی دوست دارم
خدا کند بیاید زودتر ... .. .

عجب حالی دارم من  انگاری ............هیچی بابا بیخیال   هیشکی دوسم نداره   به درک خودمو عشق است  حسین خودم باهاتم  بزن بریم تا ناکجا آباد (روحیه دادن به خودم ای حالی میده) خوش باشید 09153103440  نظرات شما  چه اینجورب چه اونجوری در نظرات  یا علی


shoe lifts
یکشنبه 8 بهمن 1396 08:13 ب.ظ
Thanks a lot for sharing this with all people you actually recognise what you are speaking about!
Bookmarked. Kindly also talk over with my website =).
We can have a hyperlink exchange contract
among us
feet issues
شنبه 18 شهریور 1396 09:49 ق.ظ
Hey! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.

Is it tough to set up your own blog? I'm not very techincal
but I can figure things out pretty quick. I'm thinking about making my own but I'm not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions?
Thank you
How do you get rid of Achilles tendonitis?
پنجشنبه 12 مرداد 1396 08:04 ق.ظ
After going over a few of the blog posts on your web
page, I honestly like your technique of blogging.
I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please visit my website too
and let me know how you feel.
How long will it take for my Achilles tendon to heal?
شنبه 7 مرداد 1396 01:42 ق.ظ
After looking over a few of the blog articles on your blog, I truly
like your technique of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Take a look at my website as
well and tell me what you think.
What is the tendon at the back of your ankle?
جمعه 6 مرداد 1396 09:52 ب.ظ
Hmm it looks like your website ate my first comment (it
was super long) so I guess I'll just sum it up what I wrote
and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I as well
am an aspiring blog blogger but I'm still new to the whole thing.
Do you have any recommendations for novice blog writers? I'd really appreciate it.
marshallejtgflsrsh.exteen.com
پنجشنبه 22 تیر 1396 11:49 ب.ظ
Very nice article, exactly what I was looking for.
manicure
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 12:59 ق.ظ
With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My site has a lot
of exclusive content I've either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know
any techniques to help protect against content
from being stolen? I'd truly appreciate it.
BHW
شنبه 2 اردیبهشت 1396 05:31 ب.ظ
I simply could not depart your website prior to suggesting that I really enjoyed the
usual info a person supply to your guests? Is going to be back continuously in order to check up on new posts
manicure
شنبه 19 فروردین 1396 12:59 ب.ظ
Oh my goodness! Impressive article dude! Thanks, However I am experiencing
issues with your RSS. I don't understand why I am unable to
join it. Is there anybody else getting similar RSS problems?
Anybody who knows the solution can you kindly respond?

Thanks!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
طبقه بندی
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
نظرسنجی
  بهترین سرگرمی شما چیست

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها

 

حسین کسری 09153103440